Pexino-Vláček aneb pexeso se strategií

PEXINO - VLÁČEK
pexeso se strategií


Autor:
Věk hráčů:
Počet hráčů:
Počet kartiček:


David Dubčák
pro děti od 7 do 99 let
2 nebo 3
90

Pexino-Vláček kartičky

170,-Kč

poštovné:
při platbě předem: 50,-Kč
s dobírkou: 90,-Kč

Objednat

Hrávali jste pexeso? Hrajete pexeso?
A co takhle zkusit PEXINO-VLÁČEK!
Hru při které hledání stejných obrázků je podřízeno novým pravidlům
a největší počet nasbíraných dvojic nemusí znamenat vítězství.


90 kartiček, 2 lokomotivy pro dva hráče, 3 lokomotivy pro tři hráče, 21 vagónků,
21 nákladů, jeden vagónek uveze jen jeden náklad, celkem 42 bodů na hru


Základní princip hry
Sbírají se dva stejné obrázky jako v klasickém pexesu. Nalezená dvojice kartiček se dá na sebe a postupně si hráč sestavuje vlakovou soupravu z lokomotivy a vagónků. Vagónky lze naložit pouze odpovídajícím nákladem. Například na vagónek určený k přepravě dřeva je možné naložit pouze dřevo a nic jiného. Analogicky na vagónek určený pro auta lze naložit pouze auta atd. Vagónků je sedm druhů. Převážejí uhlí, dřevo, obilí, auta, barely, dopisy a písek. Náklady mají různé bodové ohodnocení a to 1, 2 nebo 3 body (např. jedna, dvě nebo tři hromádky uhlí). Hodnota celého nákladu vláčku na konci hry pak rozhoduje o vítězi.

Pexino-Vláček jak se hraje


Obrázek ilustruje sesbíranou vlakovou soupravu jednoho z hráčů během hry. Hráči se zatím podařilo naleznout mašinku, pět vagónků a čtyři z nich naložit odpovídajícím nákladem:
- vagónek na uhlí veze náklad dvou kopek uhlí = 2 body
- vagónek na auta veze náklad tří aut = 3 body
- atd.


Určitě dobrou strategií je hledat v první řadě trojkové náklady i v případě, že třeba víte o jedničkovém nebo dvojkovém nákladu a k tomu i přizpůsobit typy řazených vagónků ve vláčku. Tedy mít v soupravě od každého druhu vagónku jeden.


Recenze na internetu
IDNES: Čech inovoval pexeso a obohatil ho o prvky strategie
DeskoveHry: Recenze: Pexino Vláček – když se vláčky a pexeso potkají


Modifikace herního systému navržené hráči
Je příjemné, že si hráči rádi upravují pravidla Pexina-Vláček, protože při hře pexina zjistili, že pexeso se nemusí hrát jen tak, jak jsou zvyklí už řadu let.

Několik herních variant:

PEXESO
Pexino – Vláček se hraje stejně jako klasické pexeso. Pro menší děti lze i vyřadit například kartičky s náklady, čímž se zmenší jejich počet, a průběžným hledáním vagónků a lokomotivy si sestavovat vlakovou soupravu.

SKLADIŠTĚ
Sbírají se pouze náklady a na konci hry se sečtou jejich body.

RYCHLÝ ROZJEZD
Pro rychlejší rozjezd i průběh hry je možné sbírat páry vagónků stejného typu nezávisle na barevném rozlišení, např. za pár poštovního vagónku se může považovat jak modrý+modrý, tak i modrý+žlutý nebo modrý+oranžový. Podobně u ostatních vagónků. Zbylý systém Pexina - Vláček se nemění.

POSTUPKA
Kdo první sestaví vlakovou soupravu z lokomotivy a všech druhů vagónků (od každého jen jeden), které naloží odpovídajícím nákladem s libovolnou hodnotou, vítězí.